Om seminaret

Onsdag den 25. september og torsdag 26. september 2013 inviterer Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og CRIStin til et seminar om Open Access på Radisson Blu Hotell Norge i Bergen.

Bilder fra seminaret den 25. september


Fotograf: Svein-Arne Selvik, Universitetsbiblioteket i Bergen

Bakgrunn

Den nasjonale Open Access-dagen er i år lagt til Bergen. Dette er en sammenkomst for personer som arbeider med spørsmål knyttet til Open Access. I den sammenheng har vi utvidet programmet med et åpent halvdagsseminar om Open Access som primært er rettet mot forskere, faglige ledere og forskningsadministrasjonen i regionen.

Målgruppe

Seminaret 25. september er åpent for alle interesserte, men retter seg primært mot forskere, faglige ledere, forskningsadministrasjon og bibliotekansatte.

Workshopen 26. september tar opp praktiske problemstillinger rundt Open Access, og henvender seg primært til de som arbeider med slike problemstillinger i det daglige.

Program 25. september

Programmet inneholder en generell introduksjon til Open Access og et eksempel på et nyskapende Open Access-prosjekt. Vi spør hvordan regjeringen og forskningsrådet har tenkt å følge opp sine krav om åpen tilgang til alle norske forskningspublikasjoner? Og hvilke krav til åpen tilgang stiller det Norske Forskningsrådet og EU som en del av sitt nye rammeprogram Horizon 2020? Hvordan har det faglige lederskap tenkt å følge opp denne politikken?

Blant de interessante foredragene kan vi nevne:

  • Open Access i Forskningsmeldingen, av Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
  • What is Open Access and why should you care?, av Alma Swan, som er Director of Advocacy for SPARC Europe, en allianse av europeiske forskningsbibliotek og forskningsinstitusjoner
  • Open Access, Humanities Activism and Scholar Agency: Re-Imagining Our Future, av Dr. Martin Eve, University of Lincoln og Open Library of Humanities
  • Forskning som kollektivt gode: Open Access-politikk i Norge og Europa, Ved Johannes Waage Løvhaug, Forskningsrådet

Program 26. september

Den nasjonale Open Access-dagen er et seminar for de som arbeider med praktiske problemstillinger knyttet til Open Access. Målet er å samles for å utveksle erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger.
Blant de interessante foredragene kan vi nevne:

  • Workshop om Creative Commnons
  • Biblioteket som utgiver
  • Erfaringer med publiseringsfond for Open Access
  • Innlevering av masteroppgaver via Felles Studentssystem
  • Introduksjon til egenarkivering, Open Access og rettighetsklarering

Praktisk informasjon

Seminaret vil begge dager være på Radisson Blu Hotell Norge, Nedre Ole Bulls plass 4.

Vis kart

Til de som har meldt seg på middagen etter seminaret 25. september har vi har bestilt bord klokken 19.00 på restauranten Lille Escalon, Neumanns gate 5.

Etter middagen blir det sosialt samvær på Henrik øl og vinstove

Overnatting

Vi har ikke forhåndsbestilt hotellrom, men det fins mange hotell å velge mellom i Bergen sentrum:

http://www.visitbergen.com/no/OVERNATTING/Hotell/

Leave a Reply