Program 26. september

Tid og sted

26.september 2013, 9.00-15.45
Radisson Blu Hotel Norge Rom: Alvøen & Salong 5

Seminaret er fullt! Påmeldingen er stengt.

Den nasjonale Open Access-dagen er et seminar for de som arbeider med praktiske problemstillinger knyttet til Open Access. Målet er å samles for å utveksle erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger.

Program
9.00-9.20 Velkommen (Alvøen)
Ole Gunnar Evensen, Direktør, Universitetsbiblioteket i Bergen
9.20-9.50 CRIStins OA-prosjekter (Alvøen)
Lars Wenaas og Nina Karlstrøm, CRIStin
Presentasjon
Parallellsesjoner Spor A – Salong 5
Spor B – Alvøen
10.00-11.00 Egenarkivering og institusjonelle arkiv

En introduksjon til egenarkivering og Open Access
John Didriksen, bibliotekar, Web- og markedsføringsavdelingen, Universitetet i Stavanger
Presentasjon
Hva bør en tenke på ved oppsett av et institusjonelt arkiv?
Linda Johnsen, bibliotekar, Samlingsavdelingen, hovedansvarlig for UiS Brage, Universitetet i Stavanger
Presentasjon
BIBSYS Brage – et system for åpne arkiv
Hege Johannesen, BIBSYS
Presentasjon
Biblioteket som utgiver
Stockholms universitetsbibliotek og Stockholm University Press: Anders Söderbäck og Emi-Simone Zawall,
Universitetsbiblioteket i Stockholm
Presentasjon
Tidsskriftstjenesten ved HiOA: Trude Eikebrokk, spesialbibliotekar, Høgskolen i Oslo og Akershu
s
Presentasjon
11.00-11.30 Kaffipause
11.30-12.15 Grunnleggende innføring i rettighetsklarering
Irene Eikefjord, spesialbibliotekar, Seksjon for digitale systemer og tjenester, Universitetsbiblioteket i Bergen
Presentasjon
Workshop om Creative Commons
Gisle Hannemyr, lektor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo og medlem av arbeidsgruppa for Creative Commons Norge
Lenke til presentasjon
12.15-13.00 Lunsj
13.00-14.00 Institusjonspolicy for Open Access
Tanja Strøm, leder for digitale tjenester ved biblioteket, Høgskolen i Oslo og Akershus
Lenke til presentasjon
Margaret Louise Fotland, rådgiver, Forskningsadministrativ avdeling, Universitetet i Oslo
Presentasjon
13.00-13.40 Innlevering av masteroppgaver via Felles studentsystem
Kristian Salcedo, senioringeniør, Digitale tjenester, Universitetsbiblioteket i Oslo og Stine Marie Barsjø, rådgiver, Digitale tjenester, Universitetsbiblioteket i Oslo
Presentasjon
13.40-14.00 “Med hodet i skyen” HiB går nye veier med arkiv designet for framtiden
Monica Roos, Forskningsbibliotekar, Høgskolen i Bergen
14.00-14.30 Kaffipause
14.30-15.30 RoundTable: Nasjonal standard for metadata i norske forskningsarkiv
Innledning: Leif Longva, universitetsbibliotekar, prosjektleder for digitale bibliotektjenester, Avdeling for IT, Formidling og Utvikling, Universitetsbiblioteket i Tromsø
Presentasjon
Kommentar: Tarje Sælen Lavik, spesialbibliotekar, Seksjon for digitale systemer og tjenester, Universitetsbiblioteket i Bergen
Lenke til kommentar
Elin Stangeland fra HiOA informerte om DSpace sitt metadata-posjekt
Forslag
Forslag til mapping mellom skjema
Erfaringer med publiseringsfond
Randi Tyse Eriksen, universitetsbibliotekar, NTNU
Presentasjon
Arthur Norli Olsen, universitetsbibliotekar, Universitetet i Agder
Presentasjon
Lisbeth Eriksen, hovedbibliotekar, Universitetet for miljø- og biovitenskap
Presentasjon
15.30-15.45 Avslutning

 

 

Leave a Reply